Katsushika Hokusai
The Complete Works

Katsushika Hokusai Waterfall where Yoshitsune Washed his Horse at Yoshino in Yamato Province (Washu Yoshino Yoshitsune uma arai no taki) Oil Painting Reproduction

Title:

Waterfall where Yoshitsune Washed his Horse at Yoshino in Yamato Province (Washu Yoshino Yoshitsune uma arai no taki)

Painted by

Orientation:

Portrait

Rating:

Item:

41 of 578


 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
Roben Waterfall at Oyama in Sagami Province (Soshu Oyama Roben no taki)
Ono Waterfall on the Kisokaido Road (Kisokaido Ono no bakufu)

Watch an episode of Two Minute Masterpiece: