Katsushika Hokusai
The Complete Works

Katsushika Hokusai Suspension Bridge on the Border of Hida and Etchu Provinces (Hietsu no sakai tsuribashi) Oil Painting Reproduction

Title:

Suspension Bridge on the Border of Hida and Etchu Provinces (Hietsu no sakai tsuribashi)

Painted by

Orientation:

Landscape

Rating:

Item:

34 of 578


 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
Hanging-Cloud Bridge at Mount Gyodo near Ashikaga (Ashikaga Gyodozan Kumo no kakehashi)
Mount Fuji from Kanaya on the Tokaido Road (Tokaido Kanaya no Fuji)

Watch an episode of Two Minute Masterpiece: