Katsushika Hokusai
The Complete Works

Suspension Bridge on the Border of Hida and Etchu Provinces (Hietsu no sakai tsuribashi)

Title:

Suspension Bridge on the Border of Hida and Etchu Provinces (Hietsu no sakai tsuribashi)

Painted by

Orientation:

Landscape

Rating:

Item:

34 of 578


 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
 • link
 • e-card
 • download
 • share
 • slideshow
 • full size
Hanging-Cloud Bridge at Mount Gyodo near Ashikaga (Ashikaga Gyodozan Kumo no kakehashi)
Mount Fuji from Kanaya on the Tokaido Road (Tokaido Kanaya no Fuji)

Watch a video from our sponsor: